Lösullsisolering av tak och vind

Varm luft stiger uppåt och utan isolering i taket läcker värmen ut, dyrt för dig och inte särskilt klimatsmart.

Tilläggsisolering av vinden är ett bra första steg för minskade uppvärmningskostnader och med lösull går arbetet snabbt och smidigt. Du kan själv välja tjocklek på isoleringen och lösullen lägger sig skarvlöst vilket ger ett bra resultat oavsett avstånd mellan takstolarna.

Lösullsisolering i väggar

Isolering med lösull i ytterväggar har blivit vanligare på grund av de många fördelarna.

Arbetet går fortare, det blir inget spill och som byggare behöver du varken hantera eller förvara stora volymer isolering. Resultatet blir också bättre ur energisynpunkt eftersom rätt installerad lösull ger isolering utan glipor och skarvar.   

Tilläggsisolering av snedtak

Om vinden ska inredas behövs isolering av snedtaket och lösull är tveklöst det bästa valet. Lösullen sluter tätt runt ventilationsrör, elrör och takstolar och på så sätt slipper man köldbryggor.  

Isolera golv med lösull

Golvbjälklag och mellanbjälklag kan också isoleras med lösull. Du har samma fördelar med mindre spill, bra utfyllnad oavsett regelavstånd samt att arbetet går fortare. 

Kringarbeten

Vid tilläggsisolering av vindsbjälklag är vanliga kringarbeten att bygga brädgångar så att det går att ta sig fram utan att gå i isoleringen. Montering av luftspalter för att säkra tillräcklig ventilation vid takfoten är också vanligt.

Vill du ha en offert?

Skicka in en intressförfrågan och få en webboffert från oss!

Gå till webboffert
070-733 88 74