Våra material

Om våra material & produkter

Vi isolerar oftast med nedanstående material. Har du funderingar på att isolera med något annat material kan vi säker hjälpa dig även med det. Nedan följer lite information rörande våra vanligaste isoleringsmaterial. Naturligtvis har vi även försäljning av isoleringsmateriel och tillbehör. Allt från lösullsisolering, mineralull eller cellulosa till kringmaterial såsom luftspaltskivor, landgångar etc.

Superglass™ glasull

Avsett och godkänt av SITAK för vindbjälklag och inblåsning i snedtak. Glasullen är tillverkad av återvunna glasflaskor och resistent mot brand, mögel och skadedjur. Superglass har tagits fram för att minska värmeförlusten i byggnader. Så mycket som 25% av all värmeförlust av ett genomsnittshem försvinner genom taket. Genom att isolera tak och vindsutrymmen minskar man energiåtgången som krävs för att värma upp byggnaden.

  • Typgodkänt av SITAK
  • Resistent mot skadedjur
  • Ingen tillsats av formaldehyd

logo_superglas

iCell lösull – cellulosaisolering

tt materials isoleringsförmåga beror på tre faktorer, lufttäthet, värmekapacitet och konvektion. Cellulosaisolering – med sin högre densitet i kombination med hög tröghet – isolerar cirka 25-30% bättre i jämförelse med mineralull. Den höga densiteten utger också god ljudisolerande funktion. Tack vare tätheten och en tyngd på cirka 50 kg/m3 i väggar och snedtak förhindras luftströmmar (konvektion) inom isoleringen. Lufttätheten gör även att materialet har en hög värmekapacitet. Cellulosaisolering är samtidigt poröst och innehåller stora mängder luft samt har ett slutet porsystem där inre luftrörelser undviks på grund av temperaturskillnader. Cellulosa har genom sin höga densitet och sitt låga värde för luftgenomsläpplighet en ytterst låg inre konvektion. Genom att isolera med cellulosalösull går det att bygga diffusionsöppet, tack vare cellulosaullens hygroskopiska egenskaper. Det finns idag ett flertal erkända leverantörer av materialsystem med ångbromsar och vindskydd/underlagstak som är utvecklade för att bilda en balanserad klimatskärm. Byggnaden andas och blir friskare och sundare.

  • iCell-Lösull installeras helt utan skarvar
  • Byggnaden andas och blir friskare
  • iCells cellulosaisolering är organiskt och rekommenderas ur astma- och allergi-synpunkt.

logo_icell_liten

Ekovilla

Ett gott liv innebär värme och trygghet. Att isolera med en fiber från en ren naturprodukt skapar för Ditt hus och Din familj förhållanden som omger ett gott liv. Den varma Ekovilla består av träfibrer. De härstammar från naturen och överför sina uråldriga och bästa egenskaper att delas av huset och Din familjs liv. Grunden till ett gott liv har alltid varit nära naturen. Ekovilla överför den direkt till Ditt hem.

  • Ekovilla gör Ditt hus varmt.
  • Huset som andas
  • Ekovillas värme kommer direkt från naturen.

ekovillan-logga

Produktfakta/Ladda ner